شرکت یزد سرنگ تولید کننده:

 انواع سرنگ يكبار مصرف پزشكي: 2 سی سی – 5 سی سی- 10 سی سی  دو تکه ای و سه تکه ای

انسولین ، 3 سی سی سه تکه ، 20 سی سی سه تکه ای و 50 سی سی گاواژ

سرنگ قفل شونده: 2.5 سی سی لورلوک، 5 سی سی لورلوک، 20 سی سی لورلوک و  50 سی سی لورلوک

سرنگ خود تخریب: 0.5 سی سی A.D

سرنگ یكبار مصرف دندان پزشكی

 

دانلود کاتالوگ